ISO, GDPR
Analýza | Implementácia | Zlepšovanie

Implementácia

Nemáte a potrebujete zaviesť ISO (9001, 27001, 14001) alebo byť v súlade s nariadením GDPR?

Ponúkam Vám implementáciu týchto systémov podľa reálneho stavu a cieľov Vašej spoločnosti - od úvodného auditu po úspešnú certifikáciu autoritou.

Audity, konzultácie, zlepšovanie

Máte zavedené ISO alebo GDPR, ale obťažuje Vás administratíva? Neprinášajú Vám zavedené systémy očakávané benefity, nepodporujú Vašu stratégiu?

Spoločne zanalyzujeme stav a prekonzultujeme možnosti zjednodušenia a zlepšenia.
Formu spolupráce vždy prispôsobujem požiadavkám klienta, jeho aktuálnej situácii , internej organizácii a cieľom. V zásade sa jedná o tieto modely spolupráce:   
  • ako vedúci projektového tímu, alebo ako súčasť tímu (špecialista)  
  • ako implementátor

Vytvorte si svoj web alebo online obchod cez Mozello.

Rýchlo, jednoducho a bez programovania.

Nahlásiť zneužitie Viac informácií